KWG Wintersymposium 2019

Datum 12 januari 2019
Lokatie Academiegebouw Utrecht
Omschrijving

Op zaterdag 12 januari 2019 is het jaarlijkse wintersymposium van het Koninklijk Wiskundig Genootschap KWG. Dit jaar is het thema de betrouwbaarheid van statistiek. De keuze van dit onderwerp komt voort uit de vele berichten in de media over de betrouwbaarheid van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. In het symposium belichten vier Nederlandse wetenschappers dit thema.

prof. Ronald Meester (VU) - Waarom het significantieniveau geen maat voor bewijskracht is
prof. Peter Grunwald (CWI, Universiteit Leiden) - Safe Statistics
prof. Casper Albers (RUG) - Statistische zonden: 
    een overzicht van twijfelachtige onderzoekspraktijken (en hoe deze te herkennen)
prof. Klaas Slooten (VU) - De bewijswaarde van matches in DNA-databanken

Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde: van docenten in opleiding tot ervaren docenten. Ook voor leerlingen en collega’s van andere vakgebieden kan het symposium interessant zijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Zegt het voort!


Het volledige programma, inclusief uitgebreidere beschrijvingen van de lezingen, is te vinden op de website wintersymposium.weebly.com. Op deze website vindt u ook het digitale inschrijfformulier. 
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen voor KWG-leden € 30, voor niet-leden € 35 en voor leerlingen, studenten en standhouders € 15 (dit is een deel van de kosten voor de lunch). De bijdrage is inclusief lunch en consumpties gedurende de dag. Bij betaling na 31 december 2018 worden de deelnamekosten met € 5 verhoogd. 
Nadere inlichtingen: Theo van den Bogaart, theo.vandenbogaart@hu.nl, tel. (06)23375306.
 

Organisator Koninklijk Wiskundig Genootschap (URL, email)
Meer informatie https://wintersymposium.weebly.com/
Geplaatst door Theo van den Bogaart