De Wondere Wereld van de Wiskunde (VVWL-jaarvergadering)

Datum Zaterdag 16 februari 2019
Lokatie Gent (België)
Omschrijving

De Vlaamse vereniging van wiskundeleraars organiseert op zaterdag 16 februari 2019 de jaarvergadering te Gent.

Twee boeiende sprekers geven hun originele kijk op de wiskunde en nemen je mee in de wondere wereld van de wiskunde.

Programma

9.30 uur: Onthaal

10 – 11 uur: Professor Hendrik Van Maldeghem

Aardse stellingen met hemelse bewijzen en stellingen om van te  smullen met (on)verteerbare bewijzen

We bekijken de schoonheid van de wiskunde die geslopen is in bewijzen van gewone stellingen, maar ook in prachtige opgaven van stellingen. Kan een diamant van een opgave een draak van een bewijs hebben? Omgekeerd, kan een lelijke stelling een hemels bewijs hebben? We proberen door te dringen tot de kern van de schoonheid van de wiskunde: waar zit die, waarom voelen we die aan, en waarom voelen anderen die eventueel niet aan? Is wiskundige schoonheid absoluut, of ook smaakgebonden? Zijn er regels voor mooie bewijzen? Wat zouden die kunnen zijn? We overgieten onze mijmeringen met een pak praktische voorbeelden uit het secundair onderwijs

11 – 11.15 uur: Filip Moons
Ontwikkelcommissie eindtermen wiskunde tweede en derde graad

11.15 – 11.30: Statutair gedeelte met (her)verkiezing VVWL bestuur

11.30 – 12.30 Matteo Balliauw
Toepassingen van de wiskunde in de haven, muziek en voetbal.

Wiskunde is niet alleen mooi, maar ook bijzonder nuttig voor een veelheid aan toepassingen. Deze lezing zal de toepassing van wiskunde bespreken in drie minder alledaagse onderzoeksdomeinen: haveninvesteringen, muziek en voetbal. Het doel is om aan te tonen hoe de onderzoeksvragen omgevormd worden tot een wiskundig probleem en welke verschillende kwantitatieve methodologieën hier gebruikt worden om deze problemen op te lossen. Waar en wanneer moet een haven investeren? Hoe kan een computer de optimale vingerzettingen voor een pianopartituur bepalen? Hoe kunnen we jeugdige voetballers langer in België houden? Deze diverse onderzoeksvragen worden omgezet tot wiskundige vraagstukken met behulp van differentiaalvergelijkingen, dynamisch programmeren, statistiek en algebra, om daarna te leiden tot concrete oplossingen en aanbevelingen voor bedrijven, beleidsmakers en andere stakeholders.

12.30 – 13 uur: rondvraag en nabespreking

Gratis voor VVWL-leden

Niet leden: € 10

Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen GRATIS één exemplaar van W&O ter kennismaking.

Datum: Zaterdag 16 februari 2019 van 10 – 13 uur

Locatie: Lucernacollege, Ganzendries 149, Gent (op 5 minuten wandelafstand van station Gent-Sint-Pieters)

Graag vooral aanmelden via het Inschrijvingsformulier 

Meer info via de website www.vvwl.be

Organisator VVWL (URL, email)
Meer informatie https://vvwl.mathelo.net/
Geplaatst door Ivan De Winne