Klankbordbijeenkomst beta-hbo over vernieuwing wiskunde

Datum 16 feb. 2023 20:00-21:00
Lokatie Online
Omschrijving

Op dit moment is een vakvernieuwingscommissie bezig met een actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s van het wiskundeprogramma havo/vwo.

Om alle betrok­ke­nen te raadple­gen is een advies­kring inge­steld, waarin ik het hbo-onder­wijs in de natuur-, gezond­heid- en tech­niek­richtin­gen verte­genwoor­dig. Daartoe orgniseer ik enkele klankbordbijeenkomsten.

De eerste klankbordbijeenkomst ging over de karakteristieken en vond plaats op 15 december. Inmiddels heeft de advieskring een gezamenlijk advies opgesteld en gepresenteerd aan de Vernieuwingscommissie Wiskunde op woensdag 11 januari.

De tweede klankbordbijeenkomst gaat het over raamwerk voor de wiskundeprogarmma's en vindt plaats op donderdag 16 februari van 20:00-21:00 uur.

Bent u docent in het hbo en wilt u aan deze bijeen­komst deelne­men, dan bent u van harte welkom. Meldt u zich eenvoudig aan bij ondergetekende (liefst vóór 1 februari), dan stuur ik u nadere informatie.

Emailadres: christiaan.boudri@han.nl.

Organisator Werkgroep Mbo-Hbo Wiskunde (URL, email)
Geplaatst door christiaan boudri