De boekenveiling van het Wereldwiskunde Fonds loopt nog tot 1 juni 18 mei 2018

De boekenveiling van het WwF, op www.wereldwiskundefonds.nl is in volle gang. Tijdens het Pinksterweekend heb je wellicht een mooie tijd om de correctie van de eindexamens af te wisselen met een bezoekje aan de veiling-website en een of meer biedingen uit te brengen!

Er staan ruim 600 boeken op de site. Oude schoolboekjes, studieboeken en veel over didactiek en onderwijs. Een complete reeks van Van Hiele’s lesmethode Van A tot Z en heel mooie boeken over de geschiedenis van de wiskunde, bijvoorbeeld T.L. Heath’s Thirteen Books of The Euclid’s Elements. Verder veel wiskunde studieboeken en natuurlijk ook populair wetenschappelijk en recreatieve boeken. Veel Epsilon-Zebraboekjes en enkele zeer oude Nederlandse tijdschriften.
De start­prijzen zijn meestal slechts € 2,=. Je kunt bij het bieden op een boek een maximumprijs opgeven, hoger dan de vraagprijs. Pas wanneer iemand anders gaat meebie­den, wordt er automa­tisch voor u verder geboden totdat het door u bepaal­de maxima­le bod is bereikt. Als jouw bod binnen een paar seconden wordt overboden, is er dus een andere bieder met een hoger maximumbod. Dat verhoogt de spanning, gaat het lukken om het gewenste boek te bemachtigen? Kijk voor uitleg hierover hier.

De veiling eindigt op vrijdag 1 juni. De boeken hebben verschillende eindtijden om drukte op de veilingsite te voorkomen. Houd daar dus de laatste veilingdagen rekening mee. De gehele op­brengst van de meiveiling van het Wereld­wiskun­de Fonds wordt besteed aan projec­ten ten bate van het wiskun­deonder­wijs in ontwik­kelings­landen. Neem dus de tijd en bied mee op de mei­veiling. Veel plezier ermee.

Jos Remijn 
veiling­meester WwF, wereld­wiskun­deboe­ken@nvvw.nl

Meer informatie: http://www.wereldwiskundefonds.nl
Geplaatst door: Jos Remijn
Interessetypes:
  • Algemeen
  • Leerlingen
  • Docenten
  • Studenten
  • Didactici
  • Academici