ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde 2018 2 juli 2018

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken.
In 2018 zijn er veertien afstudeerprijzen beschikbaar, ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag), waaronder de: ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde van 5.000 euro.
De inschrijving is nu geopend. Sluitingsdatum voor inzendingen is 21 september 2018.
U vindt alle benodigde informatie om een student voor te dragen, incl. de nominatieformulieren op de website van de KHMW<https://khmw.nl/prijzen-blog/>

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van de KHMW.
Drs. S. van Manen, secretaris
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Spaarne 17, 2011 CD  Haarlem, tel. 023-5321773
secretaris@khmw.nl<mailto:secretaris@khmw.nl>
aanwezig ma-vr 09.00-17.00 uur

Geplaatst door: Wil Schilders
Interessetypes:
  • Docenten
  • Studenten
  • Didactici
  • Academici