De kortste weg naar het miljoen 4 januari 2019

Nieuw artikel op NemoKennislink:

De wiskunde achter 'alle 5 uit 10 goed'

In de spelshow De Weg Naar Het Miljoen moest een kandidaat telkens uit tien items de vijf goede kiezen. Na elke poging kreeg de kandidaat alleen te horen hoeveel er goed zijn. Dat kleine beetje informatie kan je een heel eind op weg helpen, maar dat hadden de kandidaten blijkbaar niet door. 

Het probleem vertoont grote overeenkomsten met het adaptive d-coin weighing problem, waarin de opgave is, om met zo min mogelijk wegingen te bepalen welke munten in een set vals zijn. Daar bestaan efficiente algoritmes voor, maar de spelregels wijken iets af van die in de spelshow. 

Niettemin, als de kandidaat van tevoren van een aantal van de tien items weet of ze goed zijn, dan wel zeker fout, kun je met simpele vuistregels je kans op succes aanzienlijk vergroten, soms tot 100%.  

 

 

Meer informatie: https://nemokennislink.nl/publicaties/de-kortste-weg-naar-het-miljoen
Geplaatst door: Arnout Jaspers
Interessetypes:
  • Algemeen
  • Academici