Het belang van breuken - Curriculum.nu 30 januari 2019

De Stichting Goed Rekenonderwijs heeft een reactie gegeven op het voorstel van de OCW-commissie Curriculum.nu in haar 4de tussenrapportĀ  om het breukenonderwijs op de basisschool drastisch te verminderen, mede om zo ruimte vrij te maken voor hetĀ  nieuwerwetse onderwerp Informatie en StatistiekĀ  op de basisschool. In haar reactie gaat de stichting in op de verstrekkende, schadelijke gevolgen die invoering van dit voorstel op de basisschool zou hebben voor het vervolgonderwijs.

Meer informatie: http://www.goedrekenonderwijs.nl/recente-acties/
Geplaatst door: henk tijms
Interessetypes:
  • Algemeen
  • Docenten
  • Didactici
  • Academici