Oratie Computeralgebra 1 maart 2019

Op 12 april 2019 zal Tim Dokchitser zijn oratie houden als bijzonder
hoogleraar Computeralgebra aan de Universiteit van Amsterdam.

Tim Dokchitser, geboren in 1973 in Leningrad, afgestudeerd in
Lund en gepromoveerd in Utrecht, bezet de Heilbronn-leerstoel aan
de universiteit van Bristol. Hij heeft bekendheid verworven met
werk aan het Birch & Swinnerton-Dyer vermoeden (over de rang van
elliptische krommen) en door zijn algoritmen voor het rekenen met
L-functies en Galois-representaties. Recent is hij het project
GroupNames gestart, waarin beoogd wordt op een consistente
manier namen en constructies van kleine groepen vast te leggen.

Met het voorstel Dokchitser tot bijzonder hoogleraar Computeralgebra
te benoemen won de Universiteit van Amsterdam de `call' die in
2016 werd uitgeschreven door de Stichting Computer Algebra
Nederland. Dit initiatief werd genomen om jonge wiskundigen bewust
te maken van de onderzoeksmogelijkheden die recente ontwikkelingen
bieden op het gebied van exact, symbolisch rekenen. De hoogleraar zal,
door zijn landelijke zichtbaarheid, het organiseren van workshops
en lezingen, de uitwisseling van kennis en het gebruik van
computeralgebra bevorderen.
Hoewel computeralgebra tot het standaard-instrumentarium
voor wiskundig onderzoek is gaan behoren, was het als vakgebied niet
meer op hoogleraarsniveau vertegenwoordigd in Nederland.

De oratie van prof. Dokchitser vindt plaats op 12 april om 16:00 uur
in de Aula (Lutherse kerk) van de U.v.A., Singel 411.

 

 

Meer informatie: http://www.computeralgebra.nl/
Geplaatst door: Wieb Bosma
Interessetypes:
  • Algemeen
  • Studenten
  • Didactici
  • Academici