Yoeri Dijkstra wint ASML-Afstudeerprijs Wiskunde 27 november 2015

Yoeri Dijkstra (TU Delft) ontvangt op 30 november de ASML Afstudeerprijs voor Wiskunde (2000 euro) bij de KHMW te Haarlem. Hij gaf met behulp van wiskundige vergelijkingen een verklaring voor de ingewikkelde circulatiestroming in riviermondingen.
Riviermondingen zijn regelmatig aangepast om de scheepvaart doorgang te bieden. Dit heeft geleid tot een groter verschil tussen eb en vloed en een verandering van de stroming. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden modderig sediment opwoelen, waardoor havens snel dichtslibben en het leven in modderige estuaria wordt bedreigd. Deze problematiek speelt al in de Eems.
Yoeri Dijkstra koos voor een vereenvoudigde wiskundige benadering (met de perturbatiemethode) van dit probleem omdat dit fundamenteel inzicht biedt in ingewikkelde processen, zoals stroming van zout- en zoetwater, verzilting en sedimentatie. In zijn onderzoek richtte hij zich op een circulatiestroming, waarbij zout zeewater bij de bodem de rivier instroomt en als brak water aan het oppervlak weer terugstroomt. Zo'n circulatiestroming is een belangrijke factor voor sedimentatie. Om dit proces te analyseren heeft hij bruikbare wiskundige vergelijkingen 'afgepeld' en ze in een computermodel toegepast op de stroming in een estuarium. Zo ving hij dit proces in elementaire relaties en ontdekte hij hoe de sterkte van deze stroming nauw samenhangt met de menging tussen zout en zoet water in een estuarium.
John Koster, Sr. Director ASML SW Development reikt de prijs uit.
Meer informatie: http://khmw.nl
Geplaatst door: Janny Terlouw
Interessetypes:
  • Algemeen
  • Leerlingen
  • Docenten
  • Studenten
  • Didactici
  • Academici